کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی and پدیدآورنده is صمد بهرنگى  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
صمد بهرنگی, افسانه ی محبتقوچ علی و دختر پادشاه. روزبهان، دنیا, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
صمد بهرنگی, پسرک لبو فروشو چند قصه دیگر براى کودکان. اولدوز, بی ج, ص ۴۰ص, نوشته شده.
صمد بهرنگی, کچل کفتر باز. بی نا, بی جا, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى ديگر به همراه برگردان آذرى "تلخون". امیركبیر, تهران, ص [١٤٢] ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
صمد بهرنگی, قصه‏هاى بهرنگ. دنیا، روزبهان, تهران, ص ۳۷۵ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۲
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى دیگر. امیرکبیر, تهران, ص ١١٤ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, پسرک لبوفروشو چند قصه دیگر. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۴٠ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, قوچ على و دختر پادشاه:افسانه ی محبت. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۲٩ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, کوراوغلو و کچل حمزه. روزبهان, بی جا, ص ٦٢ص, ۱۳۴۷.