کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه جانوری and پدیدآورنده is جلال الدین محمد بن محمد مولوی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جلال الدین مولوی, پرنده چه گفت؟, بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۰
جلال الدین مولوی, مولانا قصه میگوید. پدیده, تهران, ص ٨ج, ۱۳۵۰.