کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه and پدیدآورنده is لوئیس کارول  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجایب. انتشارات بی‏تا، قصه‏گو, تهران, ص [۲۲] ص, نوشته شده.
۱۳۵۱
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجائب. [حسن هنرمندی], تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۶
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجائب. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۴۶.