کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ها and پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عباس یمینی شریف, فقط محبت شماست ... بازی کودکان, ص ٢, نوشته شده.
۱۳۵۲
عباس یمینی شریف, ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست, ادبیات كودكان را تباه نكنیم ". اطلاعات, ص ۱۹, ۱۳۵۲.
۱۳۳۵
مصطفی مصباح زاده, بدیعی, جعفر, و یمینی شریف, عباس, کیهان بچه‌ها, هفتگی ج. موسسه كیهان, تهران, ۱۳۳۵.
۱۳۲۷
مشایخ فریدنی, دیلمقانیان, ابراهیم, یمینی شریف, عباس, و یغمایی, اقبال, دانش‌آموز, پانزده روز یكبار ج. وزارت فرهنگ، انتشارات اداره كل نگارش, تهران, ۱۳۲۷.
۱۳۲۳
ابراهیم بنی احمد و یمینی شریف, عباس, بازی کودکان, رهنمای آینده, هفتگی ج. جبهه آزادی, تهران, ۱۳۲۳.
۱۳۰۴
علیمحمد اویسی و یمینی شریف, عباس, شیر و خورشید سرخ ایر ان, ماهانه ج. جمعیت شیر و خورشید سرخ, تهران, ۱۳۰۴.