کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is پروگرس and پدیدآورنده is ولاديمير گريگوريويچ سوته يف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ولاديمير گ يف, ق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍ره‍ا. پروگرس, مسكو, ص ۱۵۹ ص, نوشته شده.