کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is شعر روسى  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آگنیا بارتو, بازیچه‏ها, شعری چند برای کودکان. پروگرس, مسكو, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
یا آکیم, بچه بیکاره‌. پروگرس‌, [مسكو], ص [۱٦] ص‌, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, تازی- تاکسا. پروگرس, مسکو, ص ٢٠ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, سیرک. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, نوشته شده.
کورونی چوکوفسکی, عروسی مگس و پشه. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٥ص, نوشته شده.
ن. دادلوف, قصه های مصور. پروگرس, بی ج, ص ٤٨ص, نوشته شده.
سرگی استروی, منظومه مادر. میر (گوتنبرگ), بی جا, ص ٣١ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
آلکسی لاپتف, کوچولو. پروگرس, مسکو, ص [١٨] ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
آگنیا بارتو, ماشنکا. پروگرس, مسکو, ص ١٤ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۲
میخائیل پلاتسکوفسکی, من سوار ابر پرواز کردم. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
جوجه ها. گنجلیک, بی ج, ص [١٢]ص, ۱۳۵۰.