کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is انشا  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
بررسی قصه نویسی کودکان, انشاء نویسی، دشمن پندارهای کودکان است ". رستاخیز, ص ۱۹, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
عنایت الله شکیباپور, اص‍ول‌ ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و ان‍ش‍اء ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌, ب‍وی‍ژه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا ودان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ا. فروغی, تهران, ص ۲۲۹ص‌, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
آشنایی با ادبیات. پیک معلم و خانواده, ص ۲۴۹-۲۵۰, ۱۳۵۲.
انشا چگونه درسی است. پیک معلم و خانواده, صص ۴۷۱-۴۷۴, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
انشانویسی ملال انگیز است یا لذتبخش. پیک معلم و خانواده, ص ۲۷۳-۲۷۵, ۱۳۵۰.