کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبيات تالیف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن رمضانی, سگ و علوفه آخور. پدیده, تهران, ص ۲۳ ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
علی اشرف درویشیان, ابر سیاه هزار چشم. شبگير, تهران‌, ص ١٩ ص, ۱۳۵۷.
منصور یاقوتی, افسانه هایی از ده نشینان کرد. آینده, تهران, ص ٨٠ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
چهار درویش. اميركبير، كتابهاى طلائى‌, تهران, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۲.
محسن رمضانی, ساعت. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, ۱۳۵۲.
سگ ها. پدیده, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
جان براین هیتن, مروارید آبى. پدیده, تهران, ص ۱۴۸ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٤٦ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۲۸
یحیی مشفق همدانی, کاویان, هفتگی ج. تهران, ۱۳۲۸.
۱۲۷۹
حسن رشدیه, نهایه التعلیم. مدرسه رشدیه, طهران, ص ١٦٨ص, ۱۲۷۹.