کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is خاطرات وحید  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
خاطره ها و خبرها: خدمات درمانی و .. خاطرات وحید, ص ۴, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
خاطره ای از وضع زندگی محصلین در گذشته. خاطرات وحید, ص ۵۵-۵۹, ۱۳۵۳.
خاطره ها و خبرها: تغذیه رایگان. خاطرات وحید, ص ۴, ۱۳۵۳.
ابوتراب نفیسی, زمانی که حتی یک سرم نمکی برای تزریق موجود نبود. خاطرات وحید, ص ۲۱-۲۴, ۱۳۵۳.
سرگذشت اخگر. خاطرات وحید, ص ۱۹-۲۴, ۱۳۵۳.
ابوتراب نفیسی, نظری به وضع آموزش, دبیرستان، دانشکده در ۵۰ سال قبل ". خاطرات وحید, ص ۴۲-۴۵, ۱۳۵۳.
علی اصغر حکمت, یادداشتهایی از عصر پهلوی: دبیرستانهای نوبنیاد. خاطرات وحید, ص ۱۹-۲۸, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
منوچهر سعادت نوری, بخش دانشگاهی: سومین رئیس دانشگاه تهران. خاطرات وحید, ص ۹۱۶-۹۱۷, ۱۳۵۱.
خاطرات امید. خاطرات وحید, ص ۱۰۸۹-۱۰۹۴, ۱۳۵۱.
حسام الدین دولت آبادی, سیاست و تلاش. خاطرات وحید, ص ۲۵-۲۸, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ذکایی بیضایی, خاطره دیگر فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, صص ۱۶-۱۸, ۱۳۵۰.
محمد پروین گنابادی, خاطره های فرهنگی. خاطرات وحید, ص ۸۴-۸۷, ۱۳۵۰.
سیف الله وحیدنیا, دیدار با سردار. خاطرات وحید, ص ۶-۷، ۸۴, ۱۳۵۰.
ذکایی بیضایی, یک خاطره فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, ص ۱۱۰, ۱۳۵۰.