کاربرگه

Found 20 results
فیلترها: کلیدواژه is تربیت معلم  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران اشتیاقی, سخنی پیرامون درس ادبیات کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣٦]–٣٨, ۱۳۶۳.
۱۳۵۴
توران اشتیاقی, سخنی چند پیرامون درس ادبیات کودکان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٢٤-٢٦, ۱۳۵۴.
۱۳۴۸
چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش. آبان ماه ۱۳۴۸. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۰-۶۱, ۱۳۴۸.
۱۳۴۱
عیسی صدیق, سازندگان واقعی ملت, لزوم ایجاد دانشسراها برای تربیت معلم ". یغما (ضمیمه), ص ۱۸ ص, ۱۳۴۱.
۱۳۳۵
روش جدید در انتخاب و استخدام آموزگاران پیمانی. آموزش و پرورش, ص ۹۷۶-۹۷۹, ۱۳۳۵.
۱۳۲۱
غلامحسین مجیدی آهی و صدیق, عیسی, تاریخچه ی دانشسرایعالی و هدف تربیت دبیر در ایران, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران, تهران, ص ۶۰ص., ۱۳۲۱.
۱۳۱۵
ژرژ اسمیت و نامور, تربیت معلم. تعلیم و تربیت, ص [۳۴۰]-۳۴۶, ۱۳۱۵.
مقدمه, ساختمان های معارفی ". تعلیم و تربیت, ص ۱-۶۹, ۱۳۱۵.
۱۳۰۸
وظایف معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
حسین کاظم زاده ایرانشهر, راه نو, در تعلیم و تربیت. ایرانشهر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ج, ۱۳۰۷.