کاربرگه

Found 26 results
فیلترها: کلیدواژه is محمد رضا جعفری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ژول ورن, جزیره اسرارآمیز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص ٤٥ ص, نوشته شده.
محمد رضا جعفری, جعفری، محمد رضا, ش مترجم، سرپرست كتاب‌هاي طلا‌يي در انتشارات اميركبير. نوشته شده.
خلیفه ای که لک لک شد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
سندباد بحری. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
شاهزاده های پرنده. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
فندق شکن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٥ ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
والتر اسکات, آیوانهو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۴.
مارک تواین, تام سایر. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۴.
یوهان داوید ویس, ماجرای خانواده رابینسون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
کارلو کولودی, آدمک چوبی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۳.
جیمز فنیمور کوپر, بازمانده سرخ پوستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۳.
سفید برفی و گل سرخ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
الماس آبی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
رابرت لوئی استیونسون, جزیره گنج. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
هرمان ملویل, نهنگ سفید. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
ویلکی ویلیامز کالینز, الماس خدای ماه (الماس شوم). امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٤ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
کفش بلورین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
خرگوش مشکل گشا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۴۸.
رادیرد کیپلینگ, کیم. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٠] ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٥٣] ص, ۱۳۴۷.
هوارد ملوین فاست, اسپارتاکوس. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۴
آرتور شاه و دلاوران میز گرد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.
اولیس و غول یک چشم. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص [٣٢] ص, ۱۳۴۴.
سفرهای مارکوپولو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۴۴.
ریچارد داد مور, لورنادون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.