کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is شکور لطفی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
شکور لطفی, ما بوته گل سرخ را از خواب بیدار می کنیم. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [١٨]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
شکور لطفی, قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد... امیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [١٢]ص, ۱۳۵۳.