کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: پدیدآورنده is پرویز داریوش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
جک لندن, آوای وحش. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۶۳ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
دیتوس اسمیت, سرزمین و مردم اندونزی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٥ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٢٦١ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۱
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٣٠٠ص, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
جک لندن, آوای وحش. كتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورك, ص ٢٥١ ص, ۱۳۴۰.
رابرت استل لمون, پروانه ها و شب پره ها. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٤٥ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۴
جک لندن, آوای وحش. بنگاه مطبوعاتى صفی علیشاه، فرانكلین, تهران، نیویورك، قاهره، لاهور, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۴.