کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: پدیدآورنده is فرزانه منصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جان رینولد کارو, سومین هدیه. همگام با کودکان و نوجوانان, بی جا, ص ٢٣ص, نوشته شده.
فرزانه منصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی), منصوری تهرانی مقدم، فرزانه, ش مترجم، آموزگار. نوشته شده.
۱۳۵۶
كازو ميزو مورا, اگر من یک دهکده مى ساختم ... همگام با كودكان و نوجوانان، اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص [۳۲] ص, ۱۳۵۶.
گرت جانوس هرتز, بابا من اینجا هستم!. روزبهان، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۵۶.
سیلویا کاونی, من کجا زندگی می کنم؟. روزبهان، همگام با کودکان و نوجوان, تهران, ص [١٦] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
دونالد کریک, تنها درخت خانه. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٠] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
برتا هدر (هورنر), شکارچی شجاع. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٤٨] ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
جانینا دمانسکا, اگر همه ى دریاها یک دریا بود. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان، کتابهاى طلائى, تهران, ص [۳۲] ص, ۱۳۵۱.
جودی برت, جانوران نباید لباس بپوشند. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص [۳۴] ص, ۱۳۵۱.
ویلیس بارنستون, روزی در دهکده. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٢] ص, ۱۳۵۱.
مارجوری هاپکینز, سه خدمتکار بازیگوش. امیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٣٨] ص, ۱۳۵۱.
اوژن یونسکو, قصه ی شماره ی دو. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۱.
اوژن یونسکو, قصه ی شماره ی یک. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٣] ص, ۱۳۵۱.
جرج مندوزا, مترسک ساعتی. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٣] ص, ۱۳۵۱.
چی هیرو ایواساکی, یک برادر برای موموکو. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٦] ص, ۱۳۵۱.