کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: پدیدآورنده is وزارت فرهنگ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۲
وزیر امورخارجه, ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وس‍لام‍ت‌ ف‍ک‍ری‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۴۲.
۱۳۳۸
وزارت فرهنگ, اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دب‍س‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍رو لال‌ ت‍ه‍ران. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۴ص‌, ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
حسین طوسی, دبیرستان های ایرانی بغداد. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۴ص, ۱۳۳۶.
وزارت فرهنگ, کارنامه کلاسهای متوسطه. آرشیو خانواده طاهباز, ص ٢ ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدایی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدایی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۳
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۱
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی. آرشیو خانواده طاهباز, ص ١ ص, ۱۳۳۱.
۱۳۲۶
وزارت فرهنگ, گواهی نامه اخذ مدال درجه دوم فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۲۶.
۱۳۲۳
وزیردارایی و رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ, استخدام جبار باغچه بان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۲۳.
۱۳۲۰
وزارت فرهنگ, قراردادهمکاری با وزارت فرهنگ. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۲۰.
۱۳۱۷
عبدالله سینا, کتاب بهی نامه (دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۳ص, ۱۳۱۷.