کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is آگنیا بارتو  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آگنیا بارتو, بازیچه‏ها, شعری چند برای کودکان. پروگرس, مسكو, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
آگنیا بارتو, ماشنکا. پروگرس, مسکو, ص ١٤ص, ۱۳۵۸.
۱۳۴۸
آگنیا بارتو و نیکپور, اردشیر, شعر برای کودکان. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ٣٨-٤٦, ۱۳۴۸.