کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: پدیدآورنده is صادق چوبک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۳۷
صادق چوبک, از فولکلورهای ایرانی: پیرزن و شغال. سپیده فردا, ص [۲۰]-۲۶, ۱۳۳۷.