کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: پدیدآورنده is فرخ صادقی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فرخ صادقی, دوره‌ ‌ه‍ف‍د‌ه‍م‌ ‌آم‍وزش‌ ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌یادبیات کودک. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، ‌ام‍ور ‌آم‍وزش, ص ۲۱ ص, نوشته شده.
۱۳۶۱
فرخ صادقی, صادقی، فرخ, ش نويسنده، منتقد ادبيات كودكان. ۱۳۶۱.
۱۳۵۸
فرخ صادقی, درباره تاریخ ادبیات کودک در ایران. کتاب جمعه, ص ١٣٨-١٤٥, ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
فرخ صادقی, این بار بررسی آثار محمد رحیم اخوت, دید و انتخاب خوب، نثر بیان ضعیف ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱۰): بررسی آثار شکور لطفی, موضوع های ساده در قالب داستان های کودک ". کیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک ۴: این بار بررسی آثار اکبر نعمتی, بعد از ۶ کتاب، در آغاز راه .. ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۶): این بار بررسی آثار قدسی قاضی نور, در تکاپوی مفهوم راستین ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۷): بررسی آثار فریده فرجام, از نگاه عینی و ساده، تا دید انتزاعی و شاعرانه ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۹) : بررسی آثار نادر ابراهیمی. كیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودکان (۸): بررسی آثار نسیم خاکسار, موقعیتی مشخص در ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱): نگاهی به دو کتاب مرتضی رضوان, مرتضی رضوان در باغ مریم و قصه هستی چه می گوید ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک - ۲: نگاهی به آثار داریوش عبادالهی, سی کتاب قصه برای کودکان در هشت سال ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۳): تحلیل کتاب های منوچهر سلیمی, راه درستی که به پرگوئی و بی هدفی میرسد ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
فرخ صادقی, خرافات, "یک مقاله برای کودکان و نوجوانان". رز, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۴.