کثیف

عنوانکثیف
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

1298-1368

ناشربازی کودکان
سال انتشارمشخص نیست
تاریخ نشر

[1323]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[1-2]
وضعیت رنگ

مصور (رنگی)

کلیدواژه هابازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
چکیده

شعری در توصیف آدمی که کثیف است و برخوردی که دیگران با او خواهند داشت