افسانه های کودکان‌

عنوانافسانه های کودکان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی771ک
پدیدآورندگان همکارفرهنگ رازی, موسی
عنوان فرعیحاوی شانزده داستان از بهترین نویسندگان خارجی
ناشرصفیعلیشاه‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار1345
تعداد صفحه192ص
اندازه16*5/23 س.م.
پدیدآورندگان

ترجمه م. فرهنگ رازی

کلیدواژه هاادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های آلمانی, افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی, صفیعلیشاه, م. فرهنگ رازی, کتاب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٦٠ریال

نوبت چاپچاپ اول: 1337، چاپ دوم: ١٣٤٥
چکیده

مجموعه ى ۱۶ داستان؛ شامل‌: روباه و گرگ ماهی گیر؛ حاکم خونخوار و هیزم شکن بیگناه؛ هر کسی را برای کاری ساخته اند؛ و....