۱۰۰ صد بازی دبستانی

عنوان۱۰۰ صد بازی دبستانی
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٣٧ک
پدیدآورندگانپادگرنی, امان‌
پدیدآورندگان همکارنصیری, د., بنی احمد, ابراهیم
ناشرشركت نسبی اقبال و شركاء
مکان انتشارتهران
سال انتشار1329
تعداد صفحه120 ص‌
اندازه٥⁄١٠×1٧ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ا. پادگرنی، د. نصیری‌؛ تصویرگر ابراهیم بنی‌ احمد

موضوعا. پادگرنی, ابراهیم بنی‌ احمد, امان‌ پادگرنی, بازی و سرگرمی, د. نصیری‌, شرکت نسبی اقبال و شرکاء, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

15 ریال‌

نوبت چاپچاپ سوم: 1347
متن کامل

شامل دستورالعمل ۱۰۰ بازی برای کودکان و نکاتی درباره ى بهترین مکان برای بازی کودکان‌، لباسی که باید هنگام بازی بپوشند، وسایل‌بازی و.....