ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ی‌

عنوانی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ی‌
گونهمقاله
نویسندگانفیروز,
عنوان فرعیاث‍ری‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ از ن‍اب‍غ‍ه ‌ای‌ خ‍ردس‍ال‌"
ناشرک‍ی‍ه‍ان
سال تولد1354
تاریخ نشر

چ‍ه‍ارش‍ن‍ب‍ه‌ ۳۱ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1354

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
موضوعآثار کودکان, ریونیز گلسرخی, فیروز, مقاله, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, یادداشت های کودکی (کتاب)
متن کامل

معرفی کتاب "یادداشت های کودکی" اثر ریونیز گلسرخی کودک مسجد سلیمانی که توسط انتشارات سازمان همگام با کودکان و نوجوانان و ایران کتاب در سال ۱۳۵۳ به چاپ رسید. این کتاب مقدمه‌ایی از نادر ابراهیمی دارد که درباره ی اثر و نویسنده ی کتاب مطالبی را ارایه داده است. در انتهای مطلب یکی از داستان های کتاب به نام "زنجره شادیها" آمده است.