کتابخانه مدرسه

عنوانکتابخانه مدرسه
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانگیورز, مری
پدیدآورندگان همکارآهی (ایمن), لیلی
عنوان فرعیعنوان اصلی: Every child needs a library
مکان انتشار[تهران
ناشرشورای کتاب کودک
سال انتشار1343
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٦ ص
پدیدآورندگان

ترجمه [لیلی آهی]

موضوع[مری گیورز], منابع نوشتاری, کتابخانه اموزشگاهی, گزارش و جزوه
متن کامل

تعریفی از کتابخانه مدرسه و چگونگی ساماندهی و سازماندهی یک کتابخانه مدرسه