کالسکه زرین

عنوانکالسکه زرین
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٨١ک
پدیدآورندگانگریم, ویلهلم کارل
تاریخ تولد - وفات

1786- 1859

پدیدآورندگان همکارآیتی, عبدالمحمد, کیانوش, محمود
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار1345
تعداد صفحه١١٩ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

برادران گریم؛ روایت عبدالمحمد آیتی؛ زیرنظر محمود کیانوش

موضوعادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه تربیتی, افسانه جادویی, افسانه رقابتی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های آلمانی, برادران گریم, عبدالمحمد آیتی, مجموعه ها, محمود کیانوش, نیل, ویلهلم کارل گریم, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه نوجوانان؛ ٣
متن کامل

مجموعه ۱۵ افسانه، شامل: شاهزاده و غوک؛ چارقد قرمزی؛ ملکه زنبوران؛ ....