کار کودکان در ایران

عنوانکار کودکان در ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانهاشمی, ژینوس, راسخ,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار1345
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه77ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما راسخ

رشته تحصیلیعلوم اجتماعی
موضوعراسخ, منابع نوشتاری, پایان نامه, ژینوس هاشمی, کار کودکان
متن کامل

بررسی مواد قانونی کار کودکان، بررسی وضعیت کودکان کار و عواملی که منجر به کار کودکان در ایران می شود. همراه با اراته‌ی آماری در زمینه کار کودکان در ایران.