ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله

عنوانویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانتوفیقی داریان, لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
سال انتشار1358
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه38ص.
رشته تحصیلیجامعه شناسی
موضوعتحليل محتوا, تحلیل محتوا, دادجو (ناشر), لیلی توفیقی داریان, منابع نوشتاری, پایان نامه, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر)
متن کامل

بررسی و تحلیل حضور و نقش زن در کتاب های داستان کودکان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انتشارات دادجو به تفکیک کتاب‌های تالیف یا ترجمه.