نژد جوادی پور، محمد

عنواننژد جوادی پور، محمد
گونهسرگذشت نامه
نام و نشاننژد جوادی پور, محمد
تاریخ تولد - وفات

1319

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم، نويسنده
موضوعسرگذشتنامه, مترجم, محمد نژد جوادی پور, نویسنده
تاریخ نشر

1319

متن کامل

محمد نژد جوادی پور در دوم خرداد سال ۱۳۱۹ در تبریز زاده شد. در دبستان خواجه نصیر و سپس در دبیرستان شمس در تبریز درس خواند . در سال ۱۳۳۳ پس از کوچ خانواده به تهران، دوره ی دبیرستان را نخست در مدرسه ابومسلم خراسانی و سپس در دارالفنون ادامه داد .
در دبیرستان ابومسلم، دو نفر از دبیران بر زندگی و گزینش رشته‌ی‌ تحصیلی محمد نژد در دانشگاه تأثیر گذار بودند، یکی سید جعفر شهیدی و دیگر مهدی محقق. شهیدی دبیر عربی و محقق دبیر ادبیات دبیرستان بودند. در دبیرستان دارالفنون نیز زین العابدین مؤتمن و صدیق اسفندیاری در تحول فکری و فرهنگی بسیاری از دانش آموزان خود در آن دوره و از جمله محمد نژد تأثیر ماندگار گذاشتند ....