نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان

عنواننمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمعیری, مهناز ملکی, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1356
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه452ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعتحليل محتوا, تحلیل محتوا, عباس حری, منابع نوشتاری, مهناز ملکی معیری, پایان نامه, کتاب اطلاعاتی, کتابشناسی موضوعی
متن کامل

نمایه‌ی موضوعی کتاب های اطلاعاتی علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ ساله منتشر شده تا سال ۵۵ است که از مجموع های کتابخانه ی شورای کتاب کودک، دبستان فرهاد، دبستان مهران و در برخی موارد فهرست ناشران استخراج شده اند.