نقش آموزش اولیا در پیشگیری از اعتیاد فرزندان

عنواننقش آموزش اولیا در پیشگیری از اعتیاد فرزندان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1357
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴-۴۸
موضوعاعتیاد, مشارکت والدین, مقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام
متن کامل

روش‌های جلوگیری از اعتیاد کودکان و اشاره به دستاوردهای جلسه یونسکو در ماه دسامبر سال ۱۹۷۲ دراین زمینه.