من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید

عنوانمن حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید
گونهمقاله
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

1312-1384

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری ودکان و نوجوانان (اخبار داخلی)
سال تولد1349
تاریخ نشر

۳۰ بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره ۳ ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاحمد رضا احمدی, محمود مشرف آزاد تهرانی, مقاله, من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید (کتاب), منابع نوشتاری, نقد ادبی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
متن کامل

نقد و بررسی کتاب "من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید " نوشته احمد رضا احمدی