مقررات مدارس ارمنی

عنوانمقررات مدارس ارمنی
گونهسند
شماره دسترسی۲۹۲ت‌
فرستنده[ناخوانا] ملک یان (انجمن ارامنه تهران),
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1315
تاریخ نشر

12شهریور1315

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوع[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران), ریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه ای از طرف انجمن ارامنه تهران به رئیس الوزرا وارائه گزارشی از پیشرفت های مدارس ارمنی در بالابردن سطح علمی دانش آموزان وپرسش درباره برنامه تعیین شده از طرف وزارت معارف ودرخواست مجدد کم شدن ساعات تدریس به زبان ارمنی درمدارس ارامنه .