مفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵

عنوانمفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانبهروزی, ربابه, بهنام, جمشید
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه83ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما جمشید بهنام

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیجامعه شناسی
موضوعآموزش ابتدایی, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, جمشید بهنام, خانواده, ربابه بهروزی, منابع نوشتاری, پایان نامه, کتاب درسی
متن کامل

بررسی ساختار خانواده و نقش مادر و زن، پدر و مرد، فرزندان، پدر بزرگ و مادربزرگ در خانواده های شهری و روستایی در کتاب های درسی دوره پنج ساله ی ابتدایی منتشر شده در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵ و سیمای خانواده در هر یک از کتاب های درسی به صورت جداگانه.