فهرست تحلیلی کامل دوره شش ساله پیک دانش‌آموز تا پایان سال ۱۳۴۹

عنوانفهرست تحلیلی کامل دوره شش ساله پیک دانش‌آموز تا پایان سال ۱۳۴۹
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانعرفانی محسنی, بهجت, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1350
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی آهی (ایمن)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع‌رسانی
موضوعبهجت عرفانی محسنی, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله نامه, منابع نوشتاری, نشریه ها, پایان نامه, پیک دانش آموز (نشریه)
متن کامل

فهرست تحلیلی مطالب، دوره‌ی شش ساله‌ی مجله‌ی پیک دانش‌آموز از سال تحصیلی ۴۳-۱۳۴۴ تا پایان سال ۱۳۴۹.