فرزندان خود را با حرفه‌های گوناگون آشنا کنید

عنوانفرزندان خود را با حرفه‌های گوناگون آشنا کنید
گونهمقاله
نویسندگاننظیری, ژاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1350
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱
پدیدآورندگان

مترجم ژاله نظیری

موضوعشغل یابی, مشاغل, مقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام, ژاله نظیری
متن کامل

معرفی حرفه مهندسی کشاورزی برای نوجوانان.