شروع آموزش خواندن

عنوانشروع آموزش خواندن
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمشکور, سیمین دخت, صدر حاج سیدجوادی, حسن
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهمدرسه عالی شمیران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه178ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما حسن صدر حاج سیدجوادی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیآموزش و پرورش قبل از دبستان
موضوعحسن صدر حاج سیدجوادی, خط, خواندن, سیمین دخت مشکور, منابع نوشتاری, پایان نامه
متن کامل

بررسی مراحل رشد خواندن و عوامل تاثیرگذار بر آن و بررسی آموزش خواندن در زبان فارسی و مشکلات خط فارسی در خواندن.