رویدادها و گزارش ها: پژوهش انجمن ملی اولیاء و مربیان

عنوانرویدادها و گزارش ها: پژوهش انجمن ملی اولیاء و مربیان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1357
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۴
موضوعتربیت کودک, مقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام, پدرسالاری
متن کامل

بررسی نمود پدرسالاری و سنتگرایی در اعتقادات پدران و فرزندان. گزارش یک پژوهش که از سوی انجمن ملی اولیا و مربیان انجام شده است.