دنیای دیوانه دیوانه دیوانه

عنواندنیای دیوانه دیوانه دیوانه
گونهفیلم
پدیدآورندگانزرین کلک, نورالدین, فیجانی, محمد
اندازهنوع: نقاشی متحرک – ۳۵ میلیمتری؛ مدت زمان: ۳ دقیقه
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار1354
پدیدآورندگان

کارگردان: نورالدین زرین کلک؛ فیلمنامه: نورالدین زرین کلک؛ فیلمبردار: محمد فیجانی

موضوعدنیای دیوانه دیوانه دیوانه (انیمیشن), فیلم, محمد فیجانی, منابع دیداری شنیداری, نورالدین زرین کلک, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی17907
متن کامل