در جهان تئاتر

عنواندر جهان تئاتر
گونهمقاله
نویسندگانزهری, ایرج
ناشرتماشا
سال تولد1352
تاریخ نشر

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۵۲

شماره

س ۳ ش ۱۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۲-۹۳
وضعیت رنگ

مصور،‌عکس (سیاه و سفید)

موضوعتاتر تجربی فرانکفورت, تاتر پیشتاز نانسی, تاتر کودکان, تماشا, زهری ایرج, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش هایی از جشنواره های تئاتر پیشتاز نانسی (فرانسه ) و تئاتر تجربی فرانکفورت برای کودکان.