درخت ها

عنواندرخت ها
گونهکتاب
شماره دسترسی2160ک
پدیدآورندگان همکارم‍ک‍دون‍ال‍د, ن‍ش‍ری‍ه‌
ناشربی تا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه24ص
اندازه16*25س.م
پدیدآورندگان

تهیه و تنظیم ت‍وس‍ط ن‍ش‍ری‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ " م‍ک‍دون‍ال‍د"

موضوعادبیات ترجمه, بی تا, غیرداستان, ن‍ش‍ری‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ک‍دون‍ال‍د, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهکتابهای علمی برای بچه ها؛ 15
متن کامل

مجموعه اطلاعاتی درباره درختان، چگونگی کاشتن آن‌ها، جنگل، و ....