دبستان کرولال های باغچه بان

عنواندبستان کرولال های باغچه بان
گونهسند
شماره دسترسی6459ت
فرستندهباغچه بان, جبار
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1312
تاریخ نشر

29مهر1312

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست کمک مالی از طرف جبار باغچه بان برای ادامه فعالیت های دبستان ناشنوایان وامضا چند نفر از بزرگان آن دوره که کمک مالی برای تاسیس این دبستان درتهران را پذیرفته اند .