خیمه شب بازی

خیمه شب بازی
عنوانخیمه شب بازی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعخیمه شب بازی, عروسک نمایشی, عکس
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

عروسک‌های خیمه شب‌بازی و عروسک گردان