ت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌

عنوانت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی6390ت
فرستندهمکدوال, ژان
گیرندهاداره فرهنگ اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1338
تاریخ نشر

27شهریور 1338

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه16ص
وضعیت رنگ

مصور(عکس – سیاه وسفید )

موضوعاداره فرهنگ اصفهان, سند, منابع نوشتاری, ژان مک دال(مدرسه نورآئین ویژه نابینایان )
متن کامل

درخواست امتیاز پرورشگاه نابینایان نورآئین به وسیله مدیریت آموزشگاه نورآئین وتائیدیه ها ومدارک برای احراز هویت او وشخص معرفی شده برای مدیریت این پرورشگاه.