تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی

عنوانتحلیل محتوای کتابهای فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاننجف آبادی فراهانی, حسین, افشنگ, جمشید
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1354
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳۸ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما جمشید افشنگ

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیعلوم تربیتی
موضوعآموزش دوره راهنمایی, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, جمشید افشنگ, حسین نجف آبادی فراهانی, شیرین رهبری, منابع نوشتاری, پایان نامه, کتاب درسی
متن کامل

تحلیل محتوای کتاب های فارسی سه ساله دوره راهنمایی تحصیلی تالیف حسن انوری و حاج سیدجوادی.