تحقیقی در مورد گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان های تهران

عنوانتحقیقی در مورد گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان های تهران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاناخوان, محمد, بهاری, محمد حسین, جوادیان, مجتبی, حسنوند, قربانعلی, حسینی, امیر, حسینی, مهدی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشسرای عالی
سال انتشار1350
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه140ص.
پدیدآورندگان

نگارش محمد اخوان، محمد حسین بهاری، مجتبی جوادیان، قربانعلی حسنی، امیر حسینی، مهدی حسینی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمشاوره و راهنمایی
موضوعآموزش متوسطه, امیر حسینی, اوقات فراغت, قربانعلی حسنی, مجتبی جوادیان, محمد اخوان, محمد حسین بهاری, منابع نوشتاری, مهدی حسینی, پایان نامه
متن کامل

بحث و بررسی در مورد اوقات فراغت، اهداف و انواع آن، موسسات ویژه‌ی برنامه‌ریزی و گذراندن این ساعات برای دانش آموزان و جمع آوری اطلاعاتی از طریق پرسشنامه برای شناسایی شیوه‌های گذران اوقات فراغت دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان های تهران