بیائید خوبتر بشویم

عنوانبیائید خوبتر بشویم
گونهکتاب
شماره دسترسی3105ک
پدیدآورندگانلیف, مونرو
تاریخ تولد - وفات

1905-

پدیدآورندگان همکاررستگاری, پرویز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Letas Do Better

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه79ص
اندازه20*26س.م
پدیدآورندگان

اثر مونرو لیف؛ ترجمه پرویز رستگاری

موضوعادبیات ترجمه, بی نا, غیرداستان, مونرو لیف, پرویز رستگاری, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

25ریال

متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی تکامل انسان و اینکه انسان توانست با فکر و اندیشه زندگی خود را بهتر بسازد و نیازهایش را برآورده سازد.