بزهکاری نوجوانان و رابطه آن با خانواده

عنوانبزهکاری نوجوانان و رابطه آن با خانواده
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانترکمان, منوچهر, هاشمی, ابراهیم
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشسرای عالی
سال انتشار1353
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه56ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما ابراهیم هاشمی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمشاوره و راهنمایی
موضوعآمارها, ابراهیم هاشمی, بزهکاری نوجوانان, خانواده, مدرسه ها, منابع نوشتاری, منوچهر ترکمان, پایان نامه
متن کامل

بحث و بررسی درباره‌ی بزهکاری و عوامل مهیاساز آن برای نوجوانان، بررسی نقش خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری، بررسی اثر عواملی همچون مدرسه و دیگر عوامل اجتماعی. بررسی آماری این موضوع و شناسایی عوامل موثر با توزیع پرسشنامه بین ۳۵۰ نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت.