بررسی کمی و کیفی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۵۳ و تطبیق کتابها با هدفهای اصلی آموزش و پرورش

عنوانبررسی کمی و کیفی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۵۳ و تطبیق کتابها با هدفهای اصلی آموزش و پرورش
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسرمدی, عباس, میرخواجوی, عبدالله, مشایخی, محمد
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تربیت معلم
سال انتشار1355
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه139ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما محمد مشایخی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
موضوعبرنامه های درسی, عباس سرمدی, عبدالله میرخواجوی, محمد مشایخی, منابع نوشتاری, پایان نامه, کتاب درسی, کتابشناسی
متن کامل

فهرستی از کتاب های منتشر شده در سال ۵۳ و بررسی کمی و کیفی آن‌ها به همراه مقایسه‌ی کتاب‌های منتشر شده در سال‌های ۵۱ تا ۵۳ و تطبیق محتوای کتاب‌های منتشر شده در سال ۵۳ با هدف‌های اصلی آموزش و پرورش در طرح جدید نظام آموزشی.