بررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان

عنوانبررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسیداحمدیان, الهه, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1357
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی ایمن (آهی)

موضوعالهه سید احمدیان, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری, پایان نامه
متن کامل

تحقیق و بررسی ۶۵ عنوان کتاب ایرانی اعم از داستان و غیر داستان که از طرف شورای کتاب کودک برای گروه سنی نوجوانان مناسب تشخیص داده شده‌اند و شناسایی مفاهیم اجتماعی با تاکید بر رفتار اجتماعی است که در این کتاب ها به آن پرداخته شده است.