با کارنامه تحصیلی فرزندتان چه می‌کنید

عنوانبا کارنامه تحصیلی فرزندتان چه می‌کنید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1352
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۷، ۴۰-۴۱
موضوعمقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام, کارنامه تحصیلی
متن کامل

یک تست روان شناسی برای فهمیدن عکس‌العمل پدر و مادرها بعد از گرفتن کارنامه بچه‌ها.