از گاری تا کیهان پیما

عنواناز گاری تا کیهان پیما
گونهکتاب
شماره دسترسی3295ک
پدیدآورندگانمیخالکوف, سرگی ولادی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۳- ۲۰۰۹

پدیدآورندگان همکارستاتسینسکی, ویتالی, آذر, ایرن
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار1354
تعداد صفحه(۲۰) ص
اندازه21*28
پدیدآورندگان

س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍وف؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از وی‍ت‍ال‍ی‌ س‍ت‍ات‍س‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از ای‍رن‌ آذر

موضوعادبیات ترجمه, ای‍رن‌ آذر, سرگی ولادیمیروویچ میخالکوف, س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍وف, غیرداستان, وی‍ت‍ال‍ی‌ س‍ت‍ات‍س‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌, پروگرس, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی،عکس (سیاه و سفید، رنگی)

متن کامل

آشنایی با سیر تاریخی و تکاملی وسایل حمل و نقل عمومی همچون: گاری، کالسکه، ماشین، قطار، کشتی، بالن، هواپیما و فضاپیما.